Projekty je možné přihlásit do konce května, pospěšte si

Máte nějaký parádní nápad pro Brno, ale ještě jste svůj projekt do participativního rozpočtu nepřihlásili? Neváhejte a udělejte tak co nejdříve, projekty přijímáme už jen do konce května 2017.

Že je v Brně o participativní rozpočet velký zájem, je vidět jak z Vašich pozitivních reakcí, které nám chodí, tak i ze samotného počtu přihlášených projektů. Od února jste přihlásili už více než 200 projektů. K dnešnímu dni jich je 125 zveřejněno v galerii, kde jim můžete vyjadřovat podporu. U projektů, které do 30. 6. 2017 získají potřebnou podporu veřejnosti a budou svými navrhovateli uzamčeny, Magistrát města Brna provede posouzení proveditelnosti a poté je zašle k vyjádření příslušné městské části. Začátkem října budeme mít kompletní seznam projektů, které jsou proveditelné. A o tom, které z nich město zrealizuje, rozhodnete Vy, občané města Brna, v listopadovém hlasování. Více podrobností o tom, jak se do participativního rozpočtu zapojit, naleznete zde.

Těšíme se na Vaše nápady. Dáme na vás.