Proveditelných projektů stále přibývá

Blížíme se do závěrečné fáze posuzování proveditelnosti projektů. Ze 109 vámi na jaře podpořených projektů jsme již 79 posoudili, z nichž 41 projektů je proveditelných. Tyto projekty postupují do závěrečného finále, ve kterém budou bojovat o vaše hlasy. Během měsíce října se budete moci se všemi finálovými projekty seznámit a od 1. do 22. listopadu můžete rozhodnout o vítězích. My totiž dáme na vás!