Průběžné výsledky měření vody

Na roční měření kvality vody je zaměřen projekt s názvem Za zdravější a lepší vodu v Brně. Jedná se o měření přísnějších kritérií, než je standardně sledováno, a to se zaměřením na mikropolutanty jako jsou mikroplasty, léčiva, narkotika a další látky a jejich následné odstranění. 

Monitoring je primárně rozdělen na dvě sledované skupiny, kterými jsou mikropolutanty v pitné vodě a mikropolutanty ve vodě odpadní. Sledování započalo v březnu 2021 a již poskytuje první výsledky měření za období čtyř měsíců, kde byly sledovány farmaceutické látky, narkotika a psychotropní látky.

Prozatímní výsledky týkající se pitné vody jsou dobré a dá se říci, že zdroje nejsou zatíženy aktuálně sledovanými mikropolutanty. Léčiva byla nalezena v neupravené povrchové vodě z vodní nádrže Vír, avšak po úpravě vody úpravnou Švařec došlo k jejich eliminaci. V podzemní vodě Březová nad Svitavou bylo v jednom ze tří zdrojů detekováno léčivo karbamazepin ovšem v koncentraci nepředstavující žádné riziko pro lidské zdraví.

Co se týče mikropolutantů v odpadní vodě, ne všechny sledované látky jsou 100% odstraňovány. Čistírna odpadních vod Brno-Modřice (ČOV) nebyla navržena na odstraňování tohoto druhu znečištění, jako jsou léčiva, drogy a další látky vzniklé působením člověka. Nicméně šetřením bylo zjištěno, že projitím ČOV dochází alespoň k částečné redukci mikropolutantů.

Brněnské vodárny si jsou plně vědomi těchto nových „trendů“ znečištění a spolupracují na výzkumných projektech zaměřených na odstraňování mikropolutantů, jako např. projekty Oktagon či LIFE2Water.

První průběžné výsledky včetně grafů si můžete prohlédnout ZDE.