Sbírejte „líbí se mi“, čas běží!

Už jste podali svůj projekt? Skvělé!

Pokud projekt splnil všechny podmínky a neodporuje Zásadám, je poslán do webové galerie a sbírá podporu. Co teď? Dobrý projekt si zaslouží propagaci! Sdílejte jej, mluvte o něm, dejte o vašem nápadu zkrátka vědět co nejširšímu okruhu lidí. Pouze projekty s dostatečnou podporou (minimálně 300 “líbí se mi”/30 podpisů na podpisovém archu) budou městem posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a posouvány do velkého finále. Čím dříve se projekt dostane do fáze posuzování, tím dříve se dozvíte, jaké případné problémy stojí v jeho realizaci a budete mít více času na potřebnou úpravu. Projekty podané/podpořené na poslední chvílí tuto výhodu ztrácejí.

Výhody včasně podaných/podpořených projektů:

  • možnost včas upravit své projekty tak, aby je bylo možno zrealizovat,
  • brzká propagace = postupné získání příznivců pro listopadové hlasování,
  • vyhnutí se riziku stopky pro později podané projekty při překročení kapacity úřadu viz Výzva.

Nečekejte proto jak s podáním projektu, tak i s propagací na poslední chvíli, čas běží! 🙂