Setkání se zástupci městských částí

V úterý 19.12. jsme se v prostorách Urban centra sešli se zástupci městských částí a probrali průběh pilotního ročníku participativního rozpočtování Brna. Děkujeme všem zúčastněným za cenné podněty pro evaluaci, všech připomínek i pozitivních ohlasů si velice vážíme a nepřestáváme pracovat na přípravách druhého ročníku. I v roce 2018 totiž dáme na vás!