Tabule v podchodu hlavního nádraží zprovozněny!

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 jsme v podchodu hlavního nádraží slavnostně uvedli do provozu 6 informačních tabulí. Skvělý nápad do Dáme na vás přihlásil pan Pavel Melichárek před dvěma lety pod názvem „Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu“, tehdy jeho projekt skončil na 3. místě s 2 073 hlasy a byl také oceněn medailí na veřejném setkání.

Záměrem projektu bylo pověsit tabule s odjezdy již do podchodu, aby se každý mohl operativně rozhodnout, jakým spojem pojede, a nemusel přebíhat z ostrůvku na ostrůvek. Hlavní přidanou hodnotou je úspora času mnoha cestujících.

„Děkuji Kanceláři participace i všem, kteří hlasovali a projektu fandili. Určitě má cenu se zapojovat do veřejného dění, všichni jsme součástí velkého celku, Brno je každého z nás, tak si to tu zařiďme tak, ať se nám tu dobře žije. Společně teď můžeme tabule využívat a šetřit čas všichni, od Brňáka, který zde žije celý život, až po turistu, který jen utíká podchodem,“ řekl navrhovatel projektu Pavel Melichárek.

A my děkujeme za spolupráci Dopravnímu podniku města Brna, a.s., který ve spolupráci s naší Kanceláří participace zajišťoval samotnou realizaci.

Co říci závěrem? Tabule jsou oblíbené, o tom svědčí i fakt, že jsme za účasti navrhovatele projektu pana Pavla Melichárka, náměstka primátorky Tomáše Koláčného a dopravního ředitele DPMB, a.s. Jana Seitla, slavnostně přestřihli pásku za mohutného potlesku náhodných cestujících.