Výzva k podávání projektů do 3. ročníku schválena!

Rada města Brna dnes schválila VÝZVU k podávání návrhů projektů do 3. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna!

„Jsem rád, že Rada schválila 3. ročník projektu Dáme na vás. Druhý ročník totiž ukázal, že občané města Brna mají o participaci a podílení se na rozvoji města velký zájem. Bylo podáno spoustu dobrých nápadů a hlasování bylo dramatické až do konce,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný. Podoba hlasování je jednou ze zásadních změn letošního ročníku. Občané budou moci stále udělit 5 kladných hlasů a 2 záporné, ale pořadí projektů se bude určovat jen ze součtu dosažených kladných hlasů. „Je to reakce na negativní ohlasy občanů vůči záporným hlasům, které zejména ke konci hlasování výrazně ovlivnily pořadí vítězných projektů,“ vysvětlil Tomáš Koláčný.

Letošní výzva přináší hned několik dalších zásadních změn:

  • celková vyčleněná částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
  • termín pro podávání návrhů = 15. 2. až 15. 5. 2019,
  • finálové hlasování o projektech je prodlouženo o týden → 1. až 29. 11. 2019,
  • pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty,
  • projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu,
  • termín ukončení podávání projektů = 15. 5. 2019,
  • termín ukončení sběru veřejné podpory = 31. 5. 2019,
  • realizace vítězných projektů ze 3. ročníku bude zahájena v roce 2020. 🏁

Startujeme již brzy! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace.

Dáme na vás!