Výzva

VÝZVA

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRO ROČNÍK 2017/2018

 

Rada města Brna vyhlašuje Výzvu pro podávání návrhů projektů do Participativního rozpočtu města Brna pro ročník 2017/2018 s následujícími kritérii:

  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů Participativního rozpočtu v roce 2018 činí 20 000 000 Kč.
  2. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 000 000 Kč
  3. Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
  4. Harmonogram Participativního rozpočtu 2017/2018:

 

TERMÍN PROCES
1.2.2017 – 31.5.2017 * Podávání návrhů projektů
1.2.2017 – 30.6.2017 Veřejná setkání s občany
1.3.2017   – 30.9.2017 Posuzování projektů úřadem
1.10.2017 – 31.10.2017 Veřejná zvažování navržených projektů s občany
1.11.2017 – 22.11.2017 Hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města Brna a realizovány
1.1.2018   – 31.12.2018 Realizace vítězných projektů

* Rada města Brna si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu

  1. Realizaci projektů vždy zajistí statutární město Brno nebo jeho organizace
  2. Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách damenavas.brno.cz
  3. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je úřad oprávněn ověřit
  4. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek damenavas.brno.cz nebo písemně na stanoveném formuláři na adresu:

Statutární město Brno

„Dáme na vás“

Malinovského nám. 3

602 00 Brno

Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna a touto Výzvou.