Z realizace: Okružní vycházková trasa s alejí

Další z projektů je blíže ke své finální podobě! Projekt Okružní vycházková trasa s alejí má za cíl vybudovat novou cestu pod korunami stromů. Od dubna se již mohou obyvatelé MČ Brno-Tuřany, a nejen oni, procházet kolem nově vysazeného stromořadí. A za pár dní se projdou i po novém povrchu trasy díky dokončenému výběrovému řízení na zhotovitele. Těšíme se na procházky!