Z realizace: Rozhledna Holedná

Rozhledna, která by měla vyrůst v oboře Holedná, se bude lišit od původního návrhu, a to z důvodu nových skutečností zjištěných při průzkumu lokality pomocí dronu. Realizátor projektu – Lesy města Brna, a.s. – došel k názoru, že z původně zamýšlené rozhledny by nebyl vzhledem k výšce vzrůstu okolní vegetace ideální výhled, tudíž byly prozkoumány další tři vhodné lokality jejího umístění, a to varianty B, C a D. Po přezkoumání lokalit bylo rovněž zjištěno, že pro ideální výhled by musela být stavba mnohem vyšší – alespoň 30 metrů oproti zamýšleným 20 metrům a jako ideální umístění rozhledny se ukázala být varianta C. Zároveň pro konstrukci takovéto rozhledny  je vhodnější využít kovový skelet kombinovaný se dřevem namísto celodřevěné konstrukce. Z těchto důvodů by náklady přesáhly limit 2 miliony Kč.

Jelikož se jednalo o projekt velmi oblíbený veřejností (ve finálovém hlasování se umístil na 3. místě), rozhodlo se vedení města zrealizovat jako samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtu. Z finančních prostředků participativního rozpočtu Dáme na vás tak budou hrazeny pouze náklady na projektovou dokumentaci, samotná realizace pak bude financována z jiné kapitoly rozpočtu města. I přes prvotní komplikace se tedy podaří projekt realizovat. 🙂