Zveme Vás na setkání navrhovatelů

Srdečně Vás zveme na blížící se veřejné setkání, které bude zaměřeno zejména na ty z Vás, kteří jste již svůj projekt do participativního rozpočtu přihlásili a chcete ho probrat s ostatními, doladit detaily, nebo si jen ověřit, jak se na Váš projekt dívají ostatní.

Setkání navrhovatelů se uskuteční v úterý 25. 4. 2017 v Sále společenského centra  Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, od 17.30 do 19.15 hod.

Na setkání budou mít navrhovatelé příležitost krátce představit svůj projekt, diskutovat nad svým záměrem s dalšími navrhovateli a dozvědět se, jak je možné projekt upravit nebo sloučit s jiným projektem. Bude také možné dozvědět se více o tom, jak bude proces participativního rozpočtu dále pokračovat, rovněž bude ponechán prostor pro konzultaci se zástupci města.

Na místě pro Vás bude připraveno drobné občerstvení. Jestliže se na setkání navrhovatelů chystáte, budeme rádi, když nám do 19. 4. 2017 svou účast potvrdíte prostřednictvím e-mailu damenavas@brno.cz.

Přijďte představit svůj projekt a setkat se s dalšími navrhovateli. Těšíme se na Vás!